QUY ĐỊNH.

a.      Quy định sử dụng thẻ:

-        Thẻ chỉ có giá trị tích điểm tại Toyota Bình Dương – Thành Phố Mới.

-        Để tích điểm Khách hàng xuất trình thẻ/thông tin thẻ trước khi thanh toán.

-        Để nhận chiết khấu (mức chiết khấu được qui định tùy theo hạng thẻ) Khách hàng xuất trình thẻ trước khi thanh toán.

-        Để nhận quà tặng khi đủ điểm theo qui định Khách hàng xuất trình thẻ và Chứng Minh Nhân Dân của chủ thẻ.

-        Nếu thẻ không phát sinh doanh số liên tục trong 01 năm thì toàn bộ điểm thưởng, điểm tích lũy cũng như các quyền lợi tương ứng sẽ bị hủy, tuy nhiên thẻ vẫn còn giá trị sử dụng để tích điểm. Trong trường hợp thẻ không phát sinh doanh số liên tục trong 02 năm thì thẻ sẽ không còn hiệu lực sử dụng.

-        Thẻ được cấp miễn phí lần đầu cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng làm mất thẻ hoặc có yêu cầu làm thẻ mới, khách hàng vui lòng chịu chi phí làm thẻ là 30.000đồng/1thẻ (Số tiền thay đổi tùy theo từng thời điểm).

-        Mất thẻ, thông báo ngay cho TBD để các quyền lợi của Khách hàng được bảo đảm một cách an toàn nhất.

b.     Tiêu chí tính điểm:

-        Số điểm được tích lũy dựa trên số tiền thanh toán trước thuế ghi trên hóa đơn Dịch vụ, Phụ kiện.

-        Khách hàng mua xe mới tại Toyota Bình Dương – Thành Phố Mới, sẽ được nhận điểm thưởng cấp thẳng vào thẻ tích điểm ngay theo quy định.

c.      Các quy định về tích điểm:

Việc tích điểm được áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ có thanh toán tiền tại Toyota Bình Dương, các trường hợp khác không phát sinh thanh toán tiền hoặc thanh toán bằng các phiếu chiết khấu thương mại sẽ không được tích điểm.

Tỷ lệ quy đổi điểm :

-        Khách hàng làm dịch vụ, lắp phụ kiện: 100.000 đồng (trước VAT) = 1 điểm. Số tiền dưới 100.000 đồng sẽ không được tính để quy đổi điểm.

-        Khách hàng mua xe: 10.000.000 đồng (trước VAT) = 1 điểm. Số tiền dưới 10.000.000 đồng sẽ không được tính để quy đổi ra điểm.

d.     Các quy định về nâng bậc thẻ hội viên:

Có ba hạng thẻ:

Bậc thẻ

Điểm tích lũy - Quyền lợi

Thành viên  

Bắt đầu tích điểm

Bạc

200 – 499 điểm : Chiết khấu  2% dịch vụ sửa chữa

Vàng

500 – 999 điểm : Chiết khấu  5% dịch vụ sửa chữa

 

 

 

 

* Lưu ý: không áp dụng mức chiết khấu đối với giao dịch mua xe.

* Quy định khác:

-        Toyota Bình Dương – Thành Phố Mới không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của Khách hàng, nếu thông tin hồ sơ do Khách hàng cung cấp không đầy đủ và không chính xác.

-        Toyota Bình Dương – Thành Phố Mới được quyền điều chỉnh hoặc chấm dứt chương trình Thẻ tích điểm tùy theo tình hình thực tế.